HERMES - Wenge

HERMES - Wenge

Medijum segment

ZAVRŠNA OBRADA:
- za unutrašnju
- za spoljašnju upotrebu - vinorit film za zaštitu

VELIČINA:
- 880x2040x70 mm
- 960x2040x70 mm

OTVARANJE:
- levo
- desno

SISTEM ZAKLJUČAVANJE:
- Brend Eurowoodcompany sa MuIt-T- lock unutrašnjim cilindrom
- Mottura sa cilindrom Mul-T-lock

Ovaj model je dostupan za narudžbinu sa unutrašnjim pokrivanjem eko furnirom